Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

 

Privacyreglement Huisidee Makelaardij B.V.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Huisidee Makelaardij B.V. verwerkt persoonsgegevens als verantwoordelijke én als verwerker. Huisidee Makelaardij B.V. vindt uw privacy belangrijk en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat Huisidee Makelaardij B.V. de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet.

In dit privacyreglement geeft Huisidee Makelaardij B.V. een toelichting op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat. 

Huisidee Makelaardij B.V.  als verantwoordelijke

De persoonsgegevens die Huisidee Makelaardij B.V. verwerkt als verantwoordelijke, vraagt u (bij het aangaan) van een overeenkomst/het invullen van formulieren (zoals bijvoorbeeld het contactformulier) op de website om bedrijfsgegevens en de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres
 • telefoonnummer;
 • e-mail adres;

Ook verwerkt Huisidee B.V. IP-adressen van websitebezoekers. 

Doel
 Huisidee B.V. verwerkt genoemde persoonsgegeven om de volgende redenen:

 • de overeenkomst die klanten met Huisidee Makelaardij B.V. sluiten (financieel en administratief) te kunnen afhandelen;
 • (potentiële) klanten te kunnen bereiken als dat nodig is ;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • klanten/geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen als de klant hiervoor heeft gekozen.

 

Nieuwsbrief
Voor het registreren van de hier bovenvermelde gegevens heeft Huisidee Makelaardij B.V. geen toestemming nodig. De nieuwsbrief mogen we u toesturen omdat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in ons product/onze dienstverlening. Indien u op de toezending van deze nieuwsbrief geen prijs (meer) stelt, dan kunt u zich daarvoor uiteraard afmelden. Dit kunt u doen door de link in de nieuwsbrief te gebruiken.

Cookies
De website van Huisidee Makelaardij B.V. maakt gebruik van cookies. Dit doet Huisidee Makelaardij B.V. om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod/onze dienstverlening te verbeteren.

 

Huisidee Makelaardij B.V. mag cookies die bedoeld zijn om de website goed te laten werken plaatsen. Als Huisidee Makelaardij B.V. cookies plaatst om -bijvoorbeeld- uw surfgedrag te volgen, heeft zij daarvoor toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt Huisidee Makelaardij B.V. door (bij uw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke Cookies kunt u intrekken door dit te wijzigen via een aparte cookie-instellingenpagina waarvan u de link onderin de website kunt terug vinden.

De website van Huisidee Makelaardij B.V. maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies
  Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies maken extra functionaliteit zoals het tonen van video's en plattegronden mogelijk op de website.
 • Analytische cookies
  Analytics cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door (anoniem) gegevens te verzamelen en te rapporteren.
  Google Analytics? Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.
 • Advertentie cookies
  Advertentiecookies (tracking cookies) worden gebruikt om bezoekers op de juiste (social) platforms de juiste advertentie te laten zien. Het doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Op deze manier kunnen wij onze advertenties en marketing zo efficiënt mogelijk inrichten.

Opsomming specifieke cookies: link naar cookies-tekstpagina

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Huisidee Makelaardij B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die [NAAM BEDRIJF] met u heeft gesloten;
 • u daarvoor specifiek toestemming heeft gegeven. 

 

Huisidee Makelaardij B.V. beschermt uw persoonsgegevens/bewaartermijn
Huisidee Makelaardij B.V. beschermt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Huisidee Makelaardij B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald;
 • iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van Huisidee Makelaardij B.V. hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Huisidee Makelaardij B.V. verstrekte persoonsgegevens;
 • Huisidee Makelaardij B.V. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buiten af;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen;
 • Huisidee Makelaardij B.V. hanteert in principe een termijn van 5 jaar na het laatste klantcontact, waarna de gegevens vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Huisidee Makelaardij B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Uw rechten 
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten, bijvoorbeeld:

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten.
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op vergetelheid.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, laat het ons dan weten. U kunt dit schriftelijk/per email aangeven. Huisidee Makelaardij B.V. reageert binnen 4 weken na ontvangst van uw bericht. Indien mogelijk voldoen wij aan uw verzoek. Als wij een reden hebben om niet aan uw verzoek te voldoen, wordt aan u uitgelegd waarom.

Klachten
Als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Huisidee Makelaardij B.V. opnemen en probeert Huisidee Makelaardij B.V. er samen met u uit te komen.

Contactgegevens 
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op onze website. Als u ons een bericht stuurt over dit reglement of een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wilt u dan bij het onderwerp a.u.b. ‘Privacy’ vermelden?

Huisidee Makelaardij B.V. als verwerker

Huisidee Makelaardij B.V. verwerkt ook persoonsgegevens in opdracht van anderen. Onze core business is makelaardij van woningen. Huisidee Makelaardij B.V. verwerkt deze gegevens met inachtneming van haar wettelijke verplichtingen. De doeleinden/middelen/bewaartermijnen etc. van de hier bedoelde verwerkingen, worden echter door de verwerkingsverantwoordelijke vastgesteld. Daar heeft Makelaardij B.V. geen invloed op. Mocht u vragen hebben over een verwerking van uw persoonsgegevens door Huisidee Makelaardij B.V. als verwerker, laat het ons dan weten. Wij proberen u te helpen of, als dat niet lukt, door te verwijzen naar de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

Wijzigingen privacyverklaring
Huisidee Makelaardij B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van ons privacyreglement vindt u op onze website.